Γυναικεία φορεσιά Θεσσαλίας

Γυναικεία φορεσιά της Θεσσαλίας

Η φορεσιά της Θεσσαλίας αποτελείται από τα εξής κομμάτια:

Πηγή: Λαογραφικό Μουσείο Σερρών  http://www.sarakatsani-folk-museum.gr